Provinsrose, en søreuropeisk prydplante hvis kronblader brukes til fremstilling av en slags eddik. Se også rosenolje.