Provençalsk, dialekt av oksitansk som snakkes av anslagsvis 4 millioner mennesker i den historiske franske provinsen Provence. Provençalske forfattere med Frédéric Mistral i spissen gav på midten av 1800-tallet gjennom dannelsen av Félibreforbundet støtet til den språklige og litterære gjenreisning som skulle komme til å omfatte hele det oksitanske språkområdet. Se oksitansk og oksitansk – litteratur.