Proustitt, (etter J. L. Proust), lys rødgyldigerts, arsensølvblende, et bløtt, skarlagenrødt mineral, et sølvholdig sulfosalt, Ag3AsS3. Har en viss betydning som sølvmalm. Finnes i Norge bl.a. ved Kongsberg. Den tilsvarende antimonforbindelse er pyrargyritt.