Protokollarbeider, håndverker som arbeider i en begrenset del av bokbinderfaget.