Protokollanalysator, innen datakommunikasjon et måleinstrument som kan registrere og vise meldinger som utveksles over et datasamband, spesielt for å kartlegge utvekslingene av kontrollinformasjon.