Proteksjon, beskyttelse, vern; særlig begunstigelse fra en velynder.