Protaminer, (av proto- og aminer), basiske proteiner fra fiskesperma, hvor de er bundet til nukleinsyrer. Inneholder relativt få av aminosyrene. Alle inneholder arginin, alanin og serin, men tryptofan og tyrosin mangler.