Prosternasjon, det å kaste seg ydmykt ned for guddommen, i alminnelighet slik at man berører jorden med knær, hender og ofte også med pannen.