Trykt redegjørelse over et firmas, en institusjons status, virksomhet, ledelse o.l., ofte i forbindelse med innbydelse til tegning av aksjer eller kjøp av obligasjoner.