Prosessolje, mineralolje som brukes i fremstillingsprosessen for andre produkter, og som inngår som en del av det ferdige produkt, f.eks. medisinske hvitoljer i kosmetikkindustrien, og tyngre smøreoljefraksjoner som komponent i trykkfarger.