Prosentligning, forenklet ligningsmåte hvor nettoinntekten fra spesielle inntektskilder fastsettes direkte til en viss prosent av verdien av inntektskilden. Prosentligning av boliger og fritidsboliger er falt bort.