Propylitt, (av pro-, gr. 'port' og -itt), hydrotermalt omvandlet andesitt. Bergarten er omvandlet langs gjennomsettende ertsganger, hvor det i sprekkene har strømmet gasser og varme løsninger som har omdannet andesittens opprinnelige mineraler til epidot, kloritt og albitt, samtidig som det er avsatt pyritt og karbonater. Prosessen kalles propylittisering.