Propylalkoholer er et eldre navn på noen enkle, alifatiske alkoholer som nå kalles propanol.