Prominens, det å være prominent, fremstående sosial stilling; prominent person eller gruppe.