Programmert undervisning, undervisning som presenterer et lærestoff slik at eleven automatisk og umiddelbart får bekreftelse på om svaret er rett eller galt. Lærestoffet blir brutt opp i små enheter som kjedes sammen i en logisk sammenheng. Elevene medvirker aktivt og avgjør selv hvor fort de vil gå frem. Programmene er prøvd ut på elever på det utviklingsnivå programmene er beregnet for, slik at man kan ta hensyn til oppfattelsesnivå, ordforråd, interesser osv. i utarbeidelsen av programmet. Metoden, som bygde på B. F. Skinners teorier, var særlig aktuell i 1960-årene.