Programingeniør, yrkesutøvere som er spesialutdannet for arbeid med lyd og film. Programingeniørene i fjernsyns- og radioselskapene har ansvaret for den tekniske programproduksjon og programavvikling, samt teknisk lyd- og billedkvalitet.