programfaget teknologi og forskningslære

Artikkelstart

Teknologi og forskningslære er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. En skiller mellom teknologi og forskningslære 1 og 2, samt teknologi og forskningslære X.

I teknologi og forskningslære 1 handler hovedområdet den unge ingeniøren om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår. Videre dreier det seg om bruk av sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter, og om bruk av sensorer og styresystemer. I tillegg handler det om vurdering av produkters funksjonalitet.

Hovedområdet den unge forskeren handler om vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner relatert til helse og miljø, og hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres. I tillegg dreier det seg om systematiske målinger og analyse av resultater.

Hovedområdet teknologi, naturvitenskap og samfunn handler om naturvitenskap og teknologi i et samfunnsperspektiv. Sentralt i hovedområdet er den historiske utviklingen og vurdering av miljømessige, kulturelle og etiske utfordringer knyttet til teknologiske nyvinninger. Hovedområdet dreier seg også om prinsipper og virkemåter for teknologiske innretninger.

Hovedområdet design og produktutvikling handler om utvikling av produkter. Det dreier det seg om arbeid på elektroniske kretser og hvordan det kan benyttes i utviklingen av produkter som er basert på egne ideer. Sentralt i hovedområdet er testing eller simulering, utprøving, skalering og kvalitetsvurdering av det ferdige produktet med tanke på form, funksjon, estetikk og miljøaspekter.

I teknologi og forskningslære 2 handler hovedområdet den unge forskeren om problemformuleringer, planlegging og gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser. Eksperimentering, presentasjon og kritisk vurdering av resultater inngår i hovedområdet.

Hovedområdet naturvitenskapelige arbeidsmetoder handler om sentrale arbeidsmetoder i naturvitenskap. Videre dreier det seg om forholdet mellom empiri og teori og hvordan kunnskap utvikles og publiseres i forskningsmiljøer.

Hovedområdet forskning, teknologi og samfunn handler om samspillet mellom vitenskap, teknologi og samfunn. Videre dreier det seg om teknologisk og vitenskapelig virksomhet i en økonomisk, miljømessig og etisk sammenheng. Hovedområdet handler også om hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles ut i samfunnet av medier og interessegrupper.

Hovedområdet vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori handler om ideer og tenkning som ligger bak vitenskapen, og teknologiens rolle i denne utviklingen. I tillegg dreier det seg om å forstå grunnlaget for argumentasjon i aktuelle vitenskapelige debatter.

Teknologi og forskningslære X består av tre hovedområder som er felles med teknologi og forskningslære 1: den unge ingeniøren, den unge forskeren og teknologi, naturvitenskap og samfunn.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg