Nyanlegg er et programfag i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. Faget omfatter bygging av ulike typer parker, hager og rekreasjonsområder, samt etablering av idrettsanlegg. Videre handler det om planlegging med tanke på optimalt drifts- og vedlikeholdsarbeid. I dette inngår valg, bruk og bearbeiding av materialer, planer, tegninger, landmåling og økonomi. Videre står valg og bruk av maskiner, redskaper og utstyr, gjeldende regelverk og relevante standarder sentralt. Programfaget omfatter bruk av vegetasjon i ulike typer anlegg, der det legges vekt på bruksområde og geografiske og klimatiske forhold. Programfaget tar også for seg sammenhenger mellom yrkesutøvelse og miljøpåvirkning i vid forstand. Det legges vekt på samarbeid med andre, økologisk forståelse og omtanke for liv.