Drift og vedlikehold er et programfag i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. Faget omfatter drift og vedlikehold av anlegg og tilrettelegging av rekreasjons- og fritidsarealer. I dette inngår materialkunnskap, renhold og vedlikehold av materialene. Videre omfatter programfaget planter og riktig skjøtsel av plantemateriale under ulike miljø- og klimaforhold. Valg, bruk og vedlikehold av maskiner, redskaper og utstyr knyttet til ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver inngår. Programfaget omfatter videre drifts- og vedlikeholdsplaner og gjeldende regelverk.