Bransjeteknikk er et programfag i programområdet transport og logistikk i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Faget dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Programfaget skal gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap om bruk og vedlikehold av transporttekniske hjelpemidler og håndtering av farlig gods.