programfaget biologi

Artikkelstart

Biologi er et programfag i utdanningsprogrammet for studiespesialisering, og et programområde for realfag.

Hovedområdet den unge biologen handler om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid og i undersøkelser og forsøk i laboratoriet. Videre dreier hovedområdet seg om arbeid med ulike miljøutfordringer, og om vurdering av informasjon i mediene. Etiske sider ved problemstillingene inngår også.

Hovedområdet cellebiologi handler om den indre oppbygningen av eukaryote celler, hvordan de ulike delene fungerer, og transport av stoffer ut og inn av celler. Området omfatter i tillegg oppbygningen og formeringen til bakterier og virus.

Hovedområdet menneskets fysiologi handler om ulike typer vev, organer og organsystemer og hvordan de fungerer. Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringen av prosessene blir også behandlet. Hovedområdet tar i tillegg opp kroppens immunforsvar og problemstillinger som gjelder organdonasjon.

Hovedområdet funksjon og tilpasning handler om at utviklingen av livet på jorden har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpasning til ulike levevilkår. Utvalgte trekk fra både oppbygning, funksjoner, formering og atferd hos organismer blir satt i sammenheng med denne utviklingen.

Hovedområdet biologisk mangfold handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trusler mot mangfoldet er en av de store utfordringene menneskene står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovedområdet, i tillegg til sammenhengen mellom mangfold, habitater og nisjer.

Hovedområdet energiomsetning handler om de grunnleggende oppbyggingsprosessene og nedbrytningsprosessene i fotosyntese og celleånding. I tillegg tar hovedområdet opp den rollen enzymer og kofaktorer spiller for biokjemiske prosesser.

Hovedområdet genetikk handler om oppbyggingen av DNA-molekyler og hvordan de er utgangspunktet for styring av livsprosessene. I tillegg dreier hovedområdet seg om hvordan nedarvingsmønstre kan studeres fra generasjon til generasjon, og hvordan endringer i kodingen til DNA-molekylene kan føre til mutasjoner og sykdommer.

Hovedområdet bioteknologi handler om utviklingen innenfor bioteknologi og genteknologi og om nye hjelpemidler og teknikker innen medisin, produksjon av mat og biologisk forskning. Etiske utfordringer og miljøutfordringer i forbindelse med bruk av bioteknologi inngår i hovedområdet.

Hovedområdet økologi handler om at alle levende organismer er påvirket av andre organismer og av de fysiske og kjemiske forholdene der de lever. I tillegg dreier hovedområdet seg om vilkårene som regulerer og påvirker ulike populasjoner i et økosystem. Menneskeskapte miljøproblemer er også en del av hovedområdet.

Hovedområdet evolusjon handler om hvordan livet på jorden kan ha oppstått, og hovedtrekkene i utviklingen fram til i dag. Sentralt i hovedområdet er opprinnelsen til nye arter med nye egenskaper satt i sammenheng med de grunnleggende mekanismene som kan endre den genetiske sammensetningen i populasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg