Programfag, fordypningsfag som er felles for et utdanningsprogram eller programområde i videregående opplæring. Programfag kan deles i to typer: obligatoriske programfag for alle elever innen et utdanningsprogram eller programområde, og programfag til valg som elevene kan velge i tillegg. Programfagene, som vil utgjøre 17 uketimer for elevene, er delt opp i mindre fag. Elevene på grunnskolens ungdomstrinn skal gis mulighet for å arbeide med programfag fra videregående opplæring. Ordningen med programfag blir innført fra skoleåret 2006/07 over en treårsperiode.