Plan (oftest i trykt form) for en kunstnerisk forestilling (eller forestillinger gjennom en sesong) eller for en virksomhet; repertoar; retningslinjer for et foretak, for et politisk partis virksomhet el.l.; radio- eller fjernsynssending.