Prograd, fremadgående, direkte, en bevegelse på himmelen som, projisert på ekliptikken, går i samme retning som Solens bevegelse, den vanlige bevegelsesretning i Solsystemet. Motsatt: retrograd, tilbakegående.