Proformafaktura, fingert regning, conto finto, en faktura eller avregning som ikke bygger på en faktisk avsluttet forretning, men som skal vise hvordan avregningen vil bli dersom en forretning kommer i stand. Formålet kan for eksempel være å klargjøre tollforholdene.