Profittere, dra fordel av, ha nytte av (profittere på noe).