Professoral, som gjelder, som er typisk for en professor.