Produksjonssikringsventil, kuleventil eller klaffeventil (mest brukt i gassbrønner) plassert inne i produksjonsrøret i en petroleumsbrønn, ca. 100 m under havbunnen. Festes med låsetunger i et sete i produksjonsrøret og pakkes av med gummipakninger. Holdes åpen med hydraulisk trykk fra overflaten, via rør på utsiden av produksjonsrøret. Det hydrauliske trykk er større enn reservoartrykket. Fjernes trykket med hensikt eller pga. feil, stenger en kraftig fjær ventilen og hindrer utblåsning. Ventilen tas opp til ettersyn med verktøy som fires ned i produksjonsrøret fra overflaten. Foruten produksjonssikringsventiler som betjenes med wire-teknikk, har man også ventiler som er integrert i produksjonsrøret. For service av slike ventiler må produksjonsrøret trekkes opp.