Produksjonspakning, pakning som plasseres over produksjonssonen i en petroleumsbrønn og tetter mellom produksjonsfôringsrør og produksjonsrør.