Procoel, om ryggvirvler hvor virvellegemets forreste flate er uthulet (konkav), den bakerste derimot halvkuleformet (konveks). Treffes hos noen padder og hos de fleste krypdyr. Se også virvelsøylen.