problembasert læring

Problembasert læring (PBL) er en undervisningsmetode som tar utgangspunkt i et bestemt problem eller utfordring. Undervisningsmetoden foregår i gruppearbeid der en gruppe personer, ofte studenter, introduseres for et reelt eller fiktivt problem som de gjennom samarbeid skal legge frem en løsning på. Formålet med undervisningsmetoden er å knytte undervisningen og fagstoff nærmere det studenters yrkespraksis. Det sentrale i PBL er ikke selve løsningen, men metoden som tas i bruk for å komme frem til svaret.

Eksempel

Undervisningsmetoden er utbredt innenfor helse- og medisinstudier. Innenfor disse fagfeltene introduseres studenter for en reell pasienthistorie med gitte symptomer eller utfordringer. Studentene skal så gjennom gruppearbeid komme frem til hvilken løsning/behandling som er best egnet for pasienten. Dette skjer gjennom trinnvist samarbeid og veiledning av fagkyndig.

Undervisningsmetoden brukes også innenfor en rekke andre fagfelt. I samfunnsvitenskapelige studier benyttes metoden ved at studenter stilles ovenfor samfunnsmessige utfordringer eller caser. Her vil eksempelvis studier innenfor internasjonal politikk omhandle caser med diplomatiske eller internasjonale kriser, som studentene gjennom samarbeid, rollefordeling og veiledning skal fremlegge løsninger på.

Opphav

Problembasert læring antas å ha sitt opphav fra medisinstudiet ved McMaster Universitet i Hamilton på 1960-tallet. Undervisningsmetoden ble utviklet på bakgrunn av at medisinstudenter de første årene av studiet ble introdusert for fagstoff som ikke ble fremlagt anvendbar for den selve jobben som lege i praksis. Det var med andre ord vanskelig for studentene å se direkte relevans mellom fagstoffet de ble presentert for og hvilken praktisk betydning fagstoffet hadde i deres fremtidige jobb som leger.

I dag brukes PBL ikke bare innenfor medisin, men innenfor en stor rekke studier og undervisningsnivå. Fra barneskole til universitet og høgskole.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg