Privatdetektiv, person som uten å stå knyttet til politi eller påtalemyndighet påtar seg etterforskning, ofte i ekteskaps- og familiesaker, dessuten butikk- og lagerkontroll o.l. I Norge, hvor tittelen privat etterforsker ble innført i 1971, er yrket ikke avhengig av offentlig bevilling og ikke undergitt politiets kontroll. Spørsmålet om yrket burde vært underkastet en offentlig kontroll ble vurdert i en utredning fremlagt for Justisdepartementet i 1997, men så langt er det ikke innført krav om offentlig godkjenning for å utøve yrket.