Privat skole, skole som ikke eies og drives av det offentlige. I Norge er det private skoler på alle utdanningsnivåer. En privat grunnskole eller videregående skole som er godkjent av Utdanningsdirektoratet, har rett til statstilskudd og kalles friskole.