Primitivstrek, avlang, båndformet fortykkelse i kimskiven tidlig i fosterlivet hos fugl og pattedyr. Utvikles fra randen av kimskiven inn mot dens sentrale del og er det første tegn til fosteranlegg. Midt etter primitivstreken løper en innsenkning, primitivfuren, som fortil kommer til å ende ved en markert fortykkelse, primitivknuten (Hensens knute). Det tidlige fosteret (embryo) anlegges i tilslutning til primitivknuten som en fortsettelse av primitivstreken. I primitivknuten formerer cellene seg og vandrer inn under ektodermen, der de danner fosterets akseskjelett, chorda dorsalis, i forlengelsen av primitivstreken. Dette utviklingsstadiet tilsvarer gastrulastadiet hos lavere virveldyr; primitivknuten representerer den dorsale urmunnleppen.