Den øverste geistlige i et land eller en kirkeavdeling. I den katolske kirke fører enkelte erkebiskoper tittelen primas. Erkebiskopen av York har tittelen Primate of England, erkebiskopen av Canterbury Primate of all England.