Primadonna, opprinnelig betegnelse på faste teaterensemblers ledende kvinnelige skuespiller; primadonnaen hadde førsterett til alle hovedroller etter et fast rollefordelingssystem i ensemblet. Fra slutten av 1800-tallet ble betegnelsen knyttet til stjerneskuespillere med et fast rolle-repertoar som de gjestet andre teatres oppsetninger i, og til turnerende stjerner med egne ensembler, som Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Johanne Luise Heiberg og, i en kortere periode, Johanne Dybwad. Dette systemet har overlevd i operaen, men er ellers mest typisk for showteateret. Primadonna brukes også som nedsettende, kjønnsnøytral betegnelse på en selvgod, lunefull person, ofte skuespiller eller artist, med såkalte primadonnanykker.