Prim, første tone i en skala; dessuten intervallet mellom toner på samme trinn.