Prikkfisker, benfiskorden. Vesentlig pelagiske småfisk. De fleste er sølvblanke og har rekker med lysorganer langs buken. Mange arter som forekommer pelagisk på dypere vann, stiger om natten opp mot overflatelagene. Prikkfisker er viktige som næringsdyr for mange større fiskearter. Ordenen omfatter to familier med over 240 arter. De forekommer i alle hav; fra Norge kjennes fem arter, hvorav bare den opptil 10 cm lange nordlige lysprikkfisk, Benthosema glaciale, opptrer regelmessig i norske farvann.