Presum(p)sjon, (til presumere), formodning, antagelse. I juridisk språkbruk antagelse av noe som det sannsynligste under de gitte omstendigheter og så lenge det ikke kan føres bevis for det motsatte, begrunnelse bygd på sannsynlighetsbevis.