Forsert fremkalling av fotografisk film. Formålet er å øke lysfølsomheten ved at fremkallingstiden forlenges eller temperaturen økes. Pressing påvirker også kontrast, kornstørrelse og fargebalanse.