Pressetalsmann/-kvinne, ledende posisjon i firma, organisasjon eller institusjon som innebærer ansvar for kontakten med pressen og andre medier. I dag er det vanlig at personer med stilling som informasjonssjef eller -direktør har posisjonen som pressetalsmann/-kvinne.