Pressemeldinger er i åndsverkloven av 12. mai 1961 gitt en særbeskyttelse for så vidt de «etter avtale leveres av utenlandske nyhetsbyråer eller av korrespondenter i utlandet». Slike pressemeldinger må etter lovens § 44 ikke uten mottagerens samtykke gjøres tilgjengelige for allmennheten gjennom presse eller kringkasting før 16 timer etter at de ble offentliggjort i Norge.