Presidium, det å presidere; samling av personer (kollegium) som fører forsetet.