Presens partisipp er en form av verbet som ikke kan bøyes, og som har funksjon som et adjektiv. Et eksempel er sjarmerende, som er avledet av verbet å sjarmere.