Preprint, foreløpig trykk av noe som skal utgis siden; gjengivelse av forelesning el.l. som sendes ut før den holdes.