prekambrium - fossiler

Prekambriske bergarter mangler fossiler som er synlige for det blotte øye, bortsett fra de aller yngste prekambriske avsetningene hvor det enkelte steder er funnet både encellede og flercellede organismer.

Allerede i den etterfølgende perioden, kambrium, er fossilene mange og vanlige. Det markante skillet i fossilinnholdet er forsøkt forklart bl.a. ved at prekambriske lag er sterkere omvandlet enn yngre lag. Dette forklarer nok mangel på fossiler i mange sammenhenger, men slett ikke alle. En annen forklaring er at de prekambriske organismene ikke hadde skall eller andre harde deler og derfor vanskelig ble fossilisert. Det er etter hvert likevel funnet fossile maneter, mark og andre virvelløse, marine dyr uten skall fra slutten av yngre prekambrium. Det er fortsatt et ubesvart spørsmål hvorfor så mange dyregrupper med skall først opptrer i kambrium. Noe av årsaken kan være at flercellede dyr først synes å ha oppstått meget sent i prekambrium, ikke en gang fossile krype- og gravespor er funnet i lag eldre enn 1 milliard år. Derimot er det i de senere år funnet flere fossiler av mikroskopisk små encellede organismer i de prekambriske avsetningene. De eldste kjente til nå er over 3 milliarder år.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg