Prejudise, rettstap som følge av forsømmelse av å handle, især ta et rettslig skritt. Brukes ofte som forbehold: «uten prejudise»; f.eks. slik at det som er sagt under forhandlinger, ikke skal kunne gjøres gjeldende dersom forhandlingene bryter sammen.