Prediksjon, antagelse, beregning som gjelder et fremtidig forhold, forutsigelse basert på sannsynlighet.