Praltrille, forsiring som består av en enkelt veksling mellom hovednoten og dennes overliggende sekund, angis med tegnet .