Praktikk, praktisk utøvelse av et fag; fremgangsmåte, håndgrep, kunstgrep.